Wat is ionisatie?Ionisatie

Ionisatie is het proces waarbij een atoom een elektron kwijt raakt. De kern van een atoom bevat neutronen en protonen. De neutronen zijn neutraal van lading, de protonen zijn positief geladen. De kern is dus positief geladen. Een geheel atoom is echter neutraal, dit komt door de negatief geladen elektronen die om de kern circuleren. De massa van de elektronen is veel kleiner dan de massa van de protonen of de neutronen. Toch zijn er evenveel protonen als elektronen nodig om het atoom ongeladen te maken. Een elektron is namelijk precies evenveel negatief als dat een proton positief geladen is. Een atoom krijgt een positieve elektrische lading als die een elektron verliest. Een geladen atoom noemen we een ion en het atoom is dan geïoniseerd. Heeft het atoom twee elektronen verloren dan zeggen we dat het atoom tweemaal geïoniseerd is. Onze atmosfeer is te allen tijde gevuld met positieve en negatieve ionen. Ionen zijn moleculen die een electron missen of er juist één teveel hebben. Een teveel aan positieve ionen in de atmosfeer zou een belangrijke oorzaak kunnen zijn van veel gezondheidsproblemen en welvaartziektes.

Positieve ionen komen in onze atmosfeer door:

 • Toevoeging van bepaalde chemische stoffen, zoals bariumzout
 • Verschillende soorten straling
 • Gebeurtenissen in ons zonnestelsel (zonne-uitbarstingen, maanstanden e.d.)

Negatieve Ionen

Negatieve ionen komen in steeds geringere getale voor, omdat de condities waaronder negatieve ionen ontstaan door menselijke activiteiten enorm worden beperkt.

In onze atmosfeer zijn er gemiddeld 1500 tot 4000 ionen te meten per kubieke centimeter (cm3). De aarde zelf heeft een negatieve lading, waardoor negatieve ionen worden afgestoten. Deze afstoting zorgt ervoor dat er een zekere balans ontstaat tussen negatieve en positieve ionen in een verhouding van respectievelijk 10 op 12.


Teveel of gebrek

Een teveel aan positieve ionen of gebrek aan negatieve ionen kan het zogenaamde serotonine hyperfunctie syndroom of irritatie syndroom veroorzaken en behelst slapeloosheid, irritatie, spanning of stress, migraine, misselijkheid, hartkloppingen, hitteaanvallen gecombineerd met rillingen of zweten, trillen en duizeligheid. Ouderen hebben last van depressiviteit, lusteloosheid en extreme vermoeidheid. Het inademen van positief geïoniseerde lucht kan ook tot gevolg hebben dat er irritatie optreed in de luchtwegen. Aandoeningen als astma, bronchitis, hooikoorts, maar ook reuma en andere chronische pijnen worden versterkt. Dezelfde effecten die een teveel aan serotonine aanduiden. Behalve problemen met de luchtwegen, komt daar nog bij jeuk aan de ogen, droge keel, moeite met slikken, duizeligheid, dichte neus, droge huid, migraine etc. Is het misschien zo dat positieve ionen verantwoordelijk zijn voor het vrijkomen van serotonine in het lichaam? Onderzoek heeft uitgewezen van wel. Het schijnt dat bij inademing van lucht relatief veel positieve ionen via de longen in de bloedbaan komen. In de bloedbaan maken deze positieve ionen serotonine los van de rode bloedplaatjes.


Depressie

Depressies worden tegenwoordig veelal behandelt met medicijnen die de opname van serotonine blokkeren, zoals Prozac en Zoloft. Omdat depressiviteit een symptoom is van een tekort aan negatieve ionen of een teveel aan positieve ionen, zou het zeer goed mogelijk zijn in plaats van medicijnen een negatieve ionentherapie te volgen. Ook is er de mogelijkheid een ionisator aan te schaffen. Hier volgt een tabel met de percentages van mensen die baat hebben gehad bij de aanschaf van een ionisator of luchtreiniger.

Aandoening Aankoop* Goede verbetering Geen verandering Geen opgave / (nog) niet geconstateerd
Astma 28,3% 65% 25% 10%
Hooikoorts 22,7% 71% 19% 8%
Slijmvliesontsteking 23,6% 64% 28% 6%
Neusholte-ontsteking 14,9% 67% 26% 6%
Chronische bronchitus 13,4% 68% 23% 8%
Longemfyseem 6,1% 64% 26% 10%
Migraine 13,7% 74% 20% 6%
Overige chronische hoofdpijnen 8,6% 76% 22% 2%
Psychologische
of psychiatrische beelden
1,7% 79% 13% 8%
Reuma
(of gewrichtsontsteking)
3,2% 27% 47% 23%
* De optelsom is meer dan 100%, omdat individuele kopers ionisatoren aanschaften om meer dan 1 reden.


Natuurlijke Invloeden

Ionenconcentraties per cm3 Negatieve Ionen Positieve Ionen Totaal
Heldere berglucht 2000 2500 4500
Gewone lucht 1500 1800 3300
Vlak voor een storm 750 2500 3250
Na een storm 2500 750 3250
Typisch kantoorlucht 150 200 350
Een gesloten voertuig 50 150 200

Zoals aangegeven in de tabel wordt de lucht vlak voor een storm gedomineerd door positieve ionen (3 keer zo veel). Deze omstandigheden zijn zeer ongunstig voor alle levende wezens. Agressie wordt versterkt, men is ontvankelijker voor ziekte en ongelukken, er worden meer domme fouten gemaakt en men neigt er naar irrationeel te reageren. Bij mensen met psychische problemen worden de problemen versterkt. Hier zijn psychiaters het over eens.

Het wordt helemaal erg, als deze situatie nog eens wordt versterkt door een volle maan. Want ook de maan beïnvloedt de ionisatie van de lucht. Uit studies gedaan naar de invloed van positieve ionen bleek dat 75% van de populatie wordt beïnvloed door de aanwezigheid van relatief veel positieve ionen, terwijl negatieve ionen op dezelfde groep mensen een kalmerende invloed bleek te hebben. Een analyse van 2000 basisscholen liet zien dat kinderen drukker en agressiever werden vlak voor een storm.


Bron: Niburu


Wat is een ionisator?

Een ionisator is een elektrisch apparaat voor de productie van negatief geladen elektronen die ionen worden genoemd. Onder invloed van een elektrische hoogspanning worden ionen aangemaakt. Deze negatief geladen ionen hechten zich vooral aan stof, ziektekiemen en bacteriën zodat zeer effectief de vervuiling in de lucht zoals stof, sigarettenrook, pollen en schimmels wordt tegengegaan. Er worden niet alleen stofdeeltjes uit de lucht geneutraliseerd, maar ook schadelijke gassen zoals formaldehyde, zwaveldioxide en koolwaterstofverbindingen. Door kunstmatige ionisatie kan de natuurlijke concentratie van negatieve ionen weer worden hersteld. Een ionisator produceert tussen de 20.000 en 200.000 ionen per seconde. Om een juiste concentratie te waarborgen is het belangrijk dat bij een temperatuur van 20°C, de relatieve luchtvochtigheid tussen de 45 en 60% ligt.

Filterspectrum

Huistofmijt, huisstof en pollen

Allergenen in het binnenmilieu kunnen afkomstig zijn van o.a. huisstofmijten, dieren, schimmels en pollen.

Lees meer

Vogelstof

Bij kanaries, parkieten & Co kunnen vogelmijten tot allergische reacties leiden.

Lees meer

Bacteriën, Virussen

Deactiveren van luchtgedragen micro-organismes zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen.

Lees meer

Sigarettenrook

Hoogefficiënte systemen van Clean Air Optima elimineren tabaksrook.

Lees meer

Nare geuren

Geur kan in de leefomgeving hinder veroorzaken en brengt om die reden ook gezondheidsrisico's met zich mee.

Lees meer

Schadelijke gassen & fijnstof

Fijn stof is een verzamelnaam voor deeltjesvormige luchtverontreiniging die klein genoeg zijn om ingeademd te worden.

Lees meer

Daarom!

 • "Clean Air Optima" Nederlands merk!
 • 20 jaar online specialist in luchtbehandelingssystemen
 • Effectieve producten in hoogwaardige kwaliteit
 • Wereldwijd honderdduizenden tevreden gebruikers
 • Échte vakkundige advisering bel 074 - 2670 145 (09:00 tot 12:30)
 • Online product adviseur, klik hier
 • FAQ - Veelgestelde vragen. klik hier
 • Snel contact. klik hier
 • DIRECT offerte. klik hier
 • Ook in de winkel verkrijgbaar bij Media Markt, Expert, EP, enz... klik hier voor offline store locator